פתיחת התפריט הראשי

רשימה של ארגונים הפועלים בישראל וקיבלו תרומות ממשלות זרות (לפי ההגדרה ב'חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011'):


במקום - אירלנדאירלנד, גרמניהגרמניה, הולנדהולנד, צרפתצרפת, שוודיהשוודיה, שווייץשווייץ, דנמרקדנמרק, ספרדספרד, האיחוד האירופיהאיחוד האירופי, האומות המאוחדותהאומות המאוחדות

גישה - אירלנדאירלנד, שווייץשווייץ, שוודיהשוודיה, דנמרקדנמרק, הולנדהולנד, פינלנדפינלנד

יש דין - גרמניהגרמניה, נורווגיהנורווגיה, אירלנדאירלנד, בריטניהבריטניה, בלגיהבלגיה, שווייץשווייץ, שוודיהשוודיה, דנמרקדנמרק, הולנדהולנד,האיחוד האירופיהאיחוד האירופי, האומות המאוחדותהאומות המאוחדות

מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה - שווייץשווייץ

מחסום WATCH - נורווגיהנורווגיה, שווייץשווייץ, האיחוד האירופיהאיחוד האירופי

עדאלה - גרמניהגרמניה, דנמרקדנמרק, הולנדהולנד, שוודיהשוודיה, נורווגיהנורווגיה, שווייץשווייץ, האיחוד האירופיהאיחוד האירופי

שוברים שתיקה - שווייץשווייץ, ספרדספרד, האיחוד האירופיהאיחוד האירופי